Smar

LINKOR N

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Smar  Linkor N
stosowany jest do smarowania lin i łańcuchów Galla w procesie  ich wytwarzania i eksploatacji. Smar Linkor N zabezpiecza liny i łańcuchy przed korozją w czasie składowania, transportu oraz pracy w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, a także w atmosferze przemysłowej.

Przystosowany jest do nanoszenia metodą zanurzeniową w stanie roztopionym  w temp. 70-100°C lub w postaci plastycznej przez przetarcie powierzchni smarem.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Linkor N
wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego zagęszczaczem  węglowodorowym. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, przeciwzużyciowym oraz polepszające przyczepność do powierzchni metalowych.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY LINKOR N
penetracja w temperaturze 250°C, bez ugniatania, nie wyższa niż 120
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp.100°C przez 3h wytrzymuje
własności ochronne metodą zanurzeniową w 3% roztworze chlorku sodowego, stopień skorodowania po 10 cyklach, nie wyższy niż 0
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, wyższe niż 196

PRZECHOWYWANIE
Smar Linkor N
należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych,chroniących przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń.

Dopuszcza się przechowywanie smaru do 2 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu