Środek do ochrony przed korozją smarowy

LINKOR N

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Linkor N to wysokiej jakości smar wytwarzany na bazie oleju mineralnego oraz specjalnych
zagęszczaczy węglowodorowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do
powierzchnii metalowych. Linkor N zawiera dodatki poprawiające jego odporność na
utlenianie oraz specjalnie dobrane inhibitory korozji, których synergizm działania zapewnia
długotrwałą ochronę antykorozyjną. Smar tworzy woskową warstwę zabezpieczającą przed
działaniem wody oraz czynników atmosferycznych.

Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 50°C

Normy, aprobaty:
NLGI 6

 

ZASTOSOWANIE

Linkor N przeznaczony jest do smarowania lin i łańcuchów Galla w procesie ich wytwarzania
i eksploatacji. Zabezpiecza liny i łańcuchy przed korozją w czasie składowania, transportu oraz
pracy w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, również w atmosferze
przemysłowej i w klimacie morskim.

Linkor N przystosowany jest do nanoszenia metodą zanurzeniową w stanie stopionym
w temperaturach 70-100ºC. Możliwa jest także aplikacja ręczna.

 

ZALETY

✓ łatwość aplikowania w stanie stopionym
✓ doskonała ochrona przed korozją
✓ wyjątkowa przyczepność do powierzchi metalu
✓ doskonała ochrona przed wodą i solanką

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Linkor N *
Wygląd jednorodny twardy
smar
Barwa brązowa
Klasa konsystencji, NLGI 6
Penetracja bez ugniatania w temperaturze 25 °C 112
Korozja Cu/3h/100°C wytrzymuje
Badania własności ochronnych
(płytka stalowa, 10 cykli zanurzeniowych w r-rze 3% NaCl)
wytrzymuje

*wartości typowe

 

MAGAZYNOWANIE

Linkor N należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych
zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV)
i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C. Dopuszcza się
okres przechowywania do 3 lat

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

KARTA PRODUKTU