Ciecz obróbkowa syntetyczna

Hydrokol B

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE

Hydrokol B w postaci  wodnych  roztworów  przeznaczony  jest jako ciecz smarująco-chłodząca do obróbki  skrawaniem stali, żeliwa  i  ich stopów. W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się roztwory o następujących stężeniach:

szlifowanie 5%
szlifowanie szybkościowe 5-8%
toczenie 5-10%
frezowanie 5-10%
wiercenie płytkie 5-8%
wiercenie głębokie 5-10%
gwintowanie 5-10%

Chłodziwo posiada bardzo dobre własności obróbkowe zapewniające uzyskanie wyso­kich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Ponadto chłodziwo  charakteryzuje  się  dobrymi  własnościami  zmywającymi  i  wykazuje dużą odporność na rozkład bakteryjny.

Hydrokol B stosowany jest również do szlifowania szkła.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Hydrokol B jest  syntetycznym  chłodziwem   wodorozcieńczalnym, w  skład   którego wchodzą  środki smarująco – zwilżające  oraz bezazotynowy dodatek przeciwkorozyjny.

WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE

Roztwory Hydrokolu B należy sporządzać  na  kondensacie  wodnym. W trakcie  eks­ploatacji chłodziwa należy kontrolować jego stężenie,np. za pomocą refraktometru.
W przypadku wzrostu stężenia na skutek odparowania wody z chłodziwa, należy dolać wody, a w przypadku zbytniego rozcieńczenia chłodziwa  należy dolać rozcieńczonego koncentratu.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY Hydrokol B
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 30
własności 5% roztworu na wodzie destylowanej:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa, nie wyższa niż
ciecz klarowna, bezbarwna
8,5 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE

Hydrokol B należy  przechowywać  w   opakowaniach  stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania Hydrokolu B do 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu