Ciecz obróbkowa syntetyczna

Hydrokol B

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa syntetyczna

INFORMACJA O PRODUKCIE
Hydrokol B jest syntetycznym koncentratem cieczy obróbkowej, zawierającym specjalną formułę inhibitorów korozji oraz dodatki poprawiające własności smarne. Hydrokol B nie powoduje uczuleń.

Współczynnik refraktometryczny wynosi: 1,4

Zakres temperatur pracy: +5 ÷ 50°C

Normy, aprobaty: ISO 6743/7 L-MAG

ZASTOSOWANIE
Hydrokol B w postaci wodnych roztworów przeznaczony jest jako ciecz smarującochłodząca do obróbki skrawaniem stali, żeliwa i ich stopów. W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się roztwory o następujących stężeniach:

szlifowanie 5%
szlifowanie szybkościowe 5-8%
toczenie 5-10%
frezowanie 5-10%
wiercenie płytkie 5-8%
wiercenie głębokie 5-10%
gwintowanie 5-10%
Chłodziwo posiada bardzo dobre własności obróbkowe zapewniające uzyskanie wysokich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Ponadto chłodziwo charakteryzuje się dobrymi własnościami zmywającymi i wykazuje dużą odporność na rozkład bakteryjny.

OBRABIANE MATERIAŁY

stal stal nierdzewna żeliwo węglik spiekany  miedź aluminium
+++ +++ +++
ZALETY
✓  doskonała zwilżalność
✓  ochrona antykorozyjna od 5%
✓  duża odporność na rozkład bakteryjny
✓  dobre właściwości zmywające

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Hydrokol B*
Wygląd, barwa przeźroczysta klarowana
ciecz barwy jasnożółtej
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s <30
Własności 5% roztworu Hydrokol B na wodzie o twardości 15°N
Wygląd Ciecz klarowna,
bezbarwna
Stabilność Wytrzymuje
pH 8,5-9,5
Własności przeciwkorozyjne metodą Herberta, ocena liczbowa H0

MAGAZYNOWANIE
Hydrokol B należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Graniczne temperatury przechowywania wynoszą od 5 ºC do 30 ºC, a okres magazynowania
nie powinien przekraczać 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu