Środek do obróbki plastycznej

HONOL B

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Olej  Honol B  stosuje  się  do  dogładzania  i honowania elementów ze stali i żeliwa, w  szczególności na dogładzarkach typu SM-581 firmy Supfina.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Olej Honol B produkowany  jest  na  bazie  głębokorafinowanego  oleju  mineralnego.

Zawiera  syntetyczny  olej  węglowodorowy,  dodatki  polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY HONOL B
lepkość kinematyczna na temp. 20°C, mm2/s wysokolepka ciecz barwy czarnej
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 140
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż -10
liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż 7,0
własności smarne, obciążenia zespawania, daN, nie niższe niż 196

PRZECHOWYWANIE

Olej Honol B  należy przechowywać w  opakowaniach stalowych lub polietylenowych

zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się przechowywanie oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu