Środek do obróbki plastycznej

HONOL B

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Honol B to olej przeznaczony do operacji honowania. Zapewnia odpowiednie właściwości użytkowe, dzięki tworzeniu warstwy o właściwościach smarowych pomiędzy osełkami, a powierzchnią obrabianego materiału.
Produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Zawiera specjalistyczne dodatki smarne, inhibitory korozji oraz subtancje zwiększające odporność na pienienie.
Honol B nie zawiera związków chloru.

Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 100 °C

Normy, aprobaty: PN-ISO 3448: VG-10

 

ZASTOSOWANIE

Olej Honol B stosuje się do szlifowania, dogładzania i honowania elementów ze stali i żeliwa,
w szczególności na dogładzarkach typu SM-581, firmy Supfina. Umożliwia uzyskanie wysokich
klas gładkości powierzchni dogładzanych.

 

ZALETY

  • zapewnia odpowiednią dekantację cząstek materiału poddanego obróbce,
  • zapewnia ochronę osełek w czasie eksloatacji,
  • utrzymuje osełki i materiał obrabiany w czystości,
  • usuwa resztki elementów szlifowanych oraz ziaren powstałych z eksploatacji osełek,
  • redukuje temperaturę tarcia, wytworzoną podczas kontaktu osełki z obrabianym materiałem.

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr HONOL B*
Wygląd, barwa przezroczysta ciecz,
barwy słomkowej
Gęstość w temperaturze 20 °C, g/cm3 0,816
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C, mm2/s 19,88
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C, mm2/s 9,83
Temperatura zapłonu, °C 164
Temperatura płynięcia, °C -24
Liczba zmydlenia, mg KOH/g 7,56
Własności smarne:
– obciążenie zespawania, kG
200

*wartości typowe

 

MAGAZYNOWANIE

Honol B należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania Honolu do 2 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

Karta produktu