Środek do obróbki plastycznej

HONOL A

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Honol A stosuje się głownie do honowania osełkami diamentowymi, a więc w szczególnie trudnych warunkach obróbki. Może być również stosowany jako środek pomocniczy w operacjach wiercenia i wytaczania w obróbce aluminium, brązów fosforanowych, stopów niklowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Olej Honol A produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego.

Zawiera dodatki polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY HONOL A
wygląd ciecz jednorodna, klarowna
lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s 19,0 – 22,0
temperatura zapłonu, °C , nie niższa niż 120
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -15
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 392

PRZECHOWYWANIE

Olej Honol A  należy przechowywać w  opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się przechowywanie oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu