Smar

HERMETON AZ

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Hermeton AZ to wyjątkowo mocno przylegający smar antykorozyjny wytwarzany na bazie
oleju mineralnego zagęszczanego specjalnymi mydłami kompleksowymi. Dzięki specjalnie
dobranym dodatkom charakteryzuje się wyjątkową adhezją do metalowych powierzchni.
Tworzy ochronną woskową warstwę, zabezpieczającą metalowe powierzchnie przed korozją.
Wykazują wysoką odporność na działanie wody oraz solanki.

Zakres temperatur pracy:
-10÷100°C

 

ZASTOSOWANIE

Hermeton AZ to antykorozyjny, wodoodporny smar przeznaczony do długotrwałej
konserwacji i hermetyzacji elementów pojazdów wojskowych. Nadaje się doskonale do
ochrony elementów maszyn i urządzeń w górnictwie, w przemyśle stalowym, budowlanym
oraz rolnictwie. Smar charakteryzuje się wysoką ciągliwością i adhezją do metalowych
powierzchni. Sprawdza się jako smar uszczelniający do kurków gazowych.

 

ZALETY

doskonała długotrwała ochrona antykorozyjna
✓ bardzo dobra adhezja do powierzchni metali
✓ wysoka ciągliwość
✓ odporność na wodę i solankę

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Hermeton AZ*
Wygląd jednorodny ciagliwy
smar
Barwa jasnobrazowa do
brązowej
Penetracja bez ugniataniu w temperaturze 25 °C 43
Temperatura kroplenia, °C 164
Korozja Cu/24h/100°C wytrzymuje
Skłonność do spływania (100°C, 4h) nie spływa

 

MAGAZYNOWANIE

Smar Hermeton AZ należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach zabezpieczających
produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych.
Zakres temperatur magazynowania: +5÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

KARTA PRODUKTU