Smar

HERKULES HV

W ofercie

Produktów

50 lat

Herkules HV to wielofunkcyjny smar odporny na wodę. Przeznaczony jest do smarowania węzłów tarcia podlegającym ekstremalnym naciskom i obciążeniom, pracujących w warunkach częstego kontaktu z wodą lub solanką oraz bardzo wysoką temperaturą. Smar posiada wyjątkową adhezję do metalowych powierzchni. Optymalnie dopracowana technologia produkcji oraz charakter zagęszczacza sprawia, że smar posiada naturalną zdolność do przenoszenia bardzo wysokich obciążeń, a temperatura kroplenia, powyżej 300°C, zapewnia pracę w ekstremalnie wysokich temperaturach. Dobre własności tiksotropowe sprawiają, że smar odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu nie tracąc przy tym swoich właściwości. Smary te wykazują wysoką odporność na działanie wody oraz solanki.

Zakres temperatur pracy: -30÷200°C, chwilowo do 220°C

Normy, aprobaty:
DIN 51502: KP1/2R-30
ISO 6743-9: L-X-CGIB-1,5
NLGI – 1,5

ZASTOSOWANIE
Herkules HV to wodoodporny smar przeznaczony do smarowania elementów maszyn i urządzeń w górnictwie węgla i miedzi, w przemyśle stalowym i cementowym, w hutach, portach i wszystkich innych gałęziach przemysłu ciężkiego. Smary doskonale spisują się w węzłach tarcia narażonych na ekstremalne naciski, wysoką temperaturę oraz wodę i solankę. Nadaje się do smarowania łożysk, przekładni, sworzni, kół zębatych, przenośników taśmowych oraz innych węzłów, wymagających wodoodpornego smaru w klasie konsystencji NLGI 1,5, pracującego w zakresie temperatur -30÷200°C, chwilowo do 220°C.

ZALETY
✓ doskonała ochrona antykorozyjna w środowisku wodnym
✓ odporność na wysokie temperatury
✓ bardzo dobra adhezja do powierzchni metali
✓ doskonała smarność – najwyższe własności EP/AW
✓ zmniejsza zużycie współpracujących elementów
✓ nie zmienia konsystencji pod wpływem wody
✓ bardzo wydajny – nie wymaga częstego smarowania

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY HERKULES HV *
Wygląd jednorodny adhezyjny smar
Barwa bursztynowa
Klasa konsystencji, NLGI 1,5
Penetracja bez ugniataniu w temperaturze 25°C 277
Temperatura kroplenia, °C >300
Obciążenie zespawania, [kG] 620
Obciążenie graniczne, Goz, przy obciążeniu 39,2 [daN/mm2] 185
Obciążenie niezacierające – Timken, [kG, lb] 26/95
Badanie odporności na wymywanie wodą metodą dynamiczną 79°C, [%] 1,4
Średnica skazy (40 kG, 60 min.), [mm] 0,35
Badanie własności przeciwkorozyjnych metodą dynamiczną EMCOR, Woda słona 0-0
Korozja Cu/24h/1000°C wytrzymuje
Penetracja w temp.-30°C 131
Moment niskotemperaturowy w temp. -30°C – moment rozruchowy, Nm 478
Moment niskotemperaturowy w temp. -30°C – moment pracy (po 1h), Nm 58
Ciśnienie przepływu w temperaturze -30°C, mbar 1320
Ciśnienie przepływu w temperaturze -25°C, mbar 825

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Smar Herkules HV należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: -5÷35°C.

Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu – Herkules HV