Smar

HERKULES HR

W ofercie

Produktów

50 lat

Herkules WR-1 i WR-2 to wielofunkcyjne smary odporne na wodę. Przeznaczone są do smarowania węzłów tarcia podlegającym wysokim naciskom i obciążeniom, pracujących w warunkach częstego kontaktu z wodą lub solanką oraz bardzo wysoką temperaturą. Smary Herkules WR-1 i WR-2 posiadają wyjątkową adhezję do metalowych powierzchni. Dobre własności tiksotropowe sprawiają, że smar odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu nie tracąc przy tym swoich właściwości.

Zakres temperatur pracy: -30÷200°C

Normy, aprobaty:
Herkules WR-1
DIN 51502: KP1R-30
ISO 6743-9: L-X-CGIB-1
NLGI – 1

Herkules WR-2
DIN 51502: KP2R-30
ISO 6743-9: L-X-CGIB-2
NLGI – 2

ZASTOSOWANIE
Herkules WR-1 i WR-2 to wodoodporne smary przeznaczone do smarowania elementów maszyn i urządzeń w górnictwie węgla i miedzi, w przemyśle stalowym i cementowym, w hutach, portach i wszystkich innych gałęziach przemysłu ciężkiego. Smary doskonale spisują się w węzłach tarcia narażonych na ekstremalne naciski, wysoką temperaturę oraz wodę i solankę. Nadają się do smarowania łożysk, przekładni, sworzni, kół zębatych, przenośników taśmowych oraz innych węzłów tarcia wymagających smarów wodoodpornych.

ZALETY
✓ doskonała ochrona antykorozyjna w środowisku wodnym
✓ bardzo dobra adhezja do powierzchni metali
✓ doskonała smarność – najwyższe własności EP/AW
✓ zmniejszają zużycie współpracujących elementów
✓ nie zmieniają konsystencji pod wpływem wody
✓ wydajność

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY Herkules WR-1* Herkules WR-2* 
Wygląd jednorodny smar jednorodny smar
Barwa bursztynowa bursztynowa
Klasa konsystencji, NLGI 1 2
Penetracja w temperaturze 25 °C 323 280
Temperatura kroplenia, °C >300 >300
Obciążenie zespawania, [kG] 620 620
Badanie odporności na wymywanie wodą metodą dynamiczną 79 °C 2,1 1,9
Średnica skazy (40 kG, 60 min.), [mm] 0,4 0,38
Badanie własności przeciwkorozyjnych metodą dynamiczną EMCOR, Woda słona 0-0 0-0
Korozja Cu/24h/1000°C wytrzymuje wytrzymuje
Penetracja w temp.-30°C 204 174

*wartości typowe

PRZECHOWYWANIE
Smary Herkules WR-1 i WR-2 należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: -5÷35°C.

Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu – Herkules WR