Olej hartowniczy

CHEMCLEAN A-10 PREPARAT DO MYCIA PO PROCESIE HARTOWANIA

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Chemclean A-10
jest alkalicznym preparatem przeznaczonym do odtłuszczania i mycia wyrobów metalowych oraz części fosforanowanych  przez natrysk oraz mycie w myjkach ultradźwiękowych.

Chemclean A-10 stosowany jest w stężeniu 2 -5%.

Zalecana temperatura stosowania  wynosi  20-60°C.

SKŁAD OGÓLNY
Chemclean A-10
stanowi kompozycję alkalicznych środków myjących, związków powierzchniowoczynnych oraz inhibitorów korozji.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY CHEMCLEAN A-10
 wygląd ciecz klarowna o barwie niebieskiej
zapach charakterystyczny
gęstość w temp.20°C, g/cm3 1,05
temperatura płynięcia ,°C 0
odczyn pH 11

PRZECHOWYWANIE
Chemclean A-10
należy przechowywać w opakowaniach polietylenowych zamkniętych, zabezpieczających  produkt przed dostępem zanieczyszczeń, w temperaturze powyżej 5 °C.

Dopuszcza się okres przechowywania  do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu