Olej hartowniczy

HARTENOL 70, 120, 160

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Oleje Hartenol
  stosuje się do  obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne, przy wymaganej szybkości chłodzenia. W zależności od optymalnej temperatury pracy rozróżnia się trzy rodzaje olejów:
Olej Hartenol 70   o zalecanej temperaturze pracy 40 – 80°C
Olej Hartenol 120 o zalecanej temperaturze pracy 110 – 130°C
Olej Hartenol 160 o zalecanej temperaturze pracy 160 – 180°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Hartenol zawierają głębokorafinowane oleje  mineralne  oraz  dodatki przeciwu­tleniające, powierzchniowo-czynne, zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziała­jące powstawaniu osadów na powierzchni hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY HARTENOL 70 HARTENOL 120 HARTENOL 160
gęstość w temp.20°C, g/ml, nie wyższa niż 0,9 0,9 0,9
 – lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s, nie wyższa niż 19,8-24,2 36,0-45,0 198,0-242,0
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95 95 95
temperatura zapłonu, °C:
– w tyglu otwartym, nie niższa niż
– w tyglu zamkniętym, nie niższa niż
200
180
200
180
250
200
zawartość wody, % nie zawiera nie zawiera nie zawiera
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -15 -14 -12
temperatura krzepnięcia,°C, nie wyższa niż -17 -16 -15
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż 0,1 0,2 0,4
badanie własności termokinetycznych:
– temperatura kąpieli,°C
– temp.max.szybkości chłodzenia,°C
– max.szybkość chłodzenia, °C/s, nie niższa niż
80
600°C +/- 25
85
110
620°C +/- 25
80
160
640°C +/- 25
70>

PRZECHOWYWANIE
Oleje Hartenol
 należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń  mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania olejów Hartenol do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu