Ciecz obróbkowa olejowa

FEROKOL ® EP-800

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Olej Ferokol EP 800 przeznaczony jest  do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych w  trudnych  warunkach  obróbki  przy szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu itp. Nie zaleca się stosować do obróbki metali kolorowych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Olej Ferokol EP 800 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki poprawiające wytrzymałość filmu smarowego,przeciwutleniające oraz zmniejszające skłonność do pienienia.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY FEROKOL EP-800
wygląd w temperaturze 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
badanie działania korodującego na płytkach ze stali w temp. 100°C/3h wytrzymuje
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 785

PRZECHOWYWANIE

Ferokol EP  800 należy  przechowywać w  opakowaniach  stalowych  lub polietylenowych  zabezpieczających  produkt  przed  dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń  mecha­nicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu