Środek do obróbki plastycznej

FEROKOL ® EP-10, EP-15

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Ferokole EP-10, EP-15 to oleje nieemulgujące do obróbki metali skrawaniem, w skład których wchodzą głębokorafinowane oleje naftowe,  specjalne zaprojektowane dodatki smarne EP/AW, dodatki przeciwkorozyjne i antyoksydacyjne, których synergizm działania zapewnia doskonałą ochronę narzędzi oraz detali.
Ferokole EP-10, EP-15 nie zawierają związków chloru, siarki, LZO, PCB, PCT, PBB, dioksyn ani furanów.

Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 120 °C
Normy, aprobaty: PN-ISO 3448: VG-10, VG-15

 

ZASTOSOWANIE

Ferokole EP-10, EP-15 przeznaczone są do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych w trudnych warunkach obróbki, przede wszystkim stali austenitycznych, a także do obróbki żeliwa i stali łatwiej skrawalnych, m.in. do gwintowania, przeciągania, przy obróbce uzębień itp. Ponadto, Ferokol EP-10 jest szczególnie zalecany do procesów przeciągania i głębokiego wiercenia.
Oleje Ferokol EP-10, EP-15 nie zaleca się stosować do obróbki metali kolorowych i ich stopów.

 

ZALETY

  • pozwalają zmniejszyć zużycie narzędzi,
  • charakteryzuja się dobrą odpornością na utlenianie,
  • nie zawierają wody i są w niej nierozpuszczalne.

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY Ferokol EP-10* Ferokol EP-15*
Wygląd, barwa przezroczysta, barwy żółtej do jasnobrązowej przezroczysta, barwy żółtej do jasnobrązowej
Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm3 0,85 0,86
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm2/s 10,2 15,4
Temperatura zapłonu, °C 132 144
Temperatura płynięcia, °C -22 -16
Zawartość wody, % nie zawiera nie zawiera
Zawartość ciał stałych obcych, % nie zawiera nie zawiera
Właściwości smarne, obciążenie zespawnia, kG 500 500

*wartości typowe

 

MAGAZYNOWANIE

Ferokol EP-10, EP-15 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania produktów do 2 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

KARTA PRODUKTU