Ciecz obróbkowa olejowa

FEROKOL ® 22

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Ferokol 22 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem  (również na automatach tokar­skich) metali  nieżelaznych, stali i  żeliwa  oraz  do  przeciągania  i  gwintowania metali nieżelaznych  i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Ferokol 22 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki smarne typu  tłuszczowego, dodatki przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na pienienie, przeciwutleniające, zmniejszające mgłę olejową.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY FEROKOL 22
wygląd w temperaturze 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 140
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10
liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż 15

PRZECHOWYWANIE

Ferokol 22  należy  przechowywać  w  opakowaniach  stalowych  lub  polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń  mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu