Ciecz obróbkowa emulsyjna

EMULKOL ® PS

W ofercie

Produktów

50 lat

 INFORMACJA O PRODUKCIE

Emulkol PS jest półsyntetycznym koncentratem chłodziwa doskonale emulgującym z wodą. Synergizm działania zastosowanych wysokiej jakości specjalnych dodatków funkcyjnych  zapewnia ochronę antykorozyjną, niespotykane właściwości smarne i odporność na degradację biologiczną.

Emulkol PS tworzy  z  wodą drobnodyspersyjne emulsje tzw. mikroemulsje, które charakteryzują się dużą trwałością w czasie  eksploatacji i doskonałymi własnościami chłodzącymi przy wysokim poziomie smarności.

Współczynnik refraktometryczny wynosi 1,2.

 Zakres temperatur pracy:  +5 ÷ 50 ºC

 Normy, aprobaty: ISO 6743/7 L-MAF

 

 ZASTOSOWANIE

Emulkol PS jest chłodziwem powszechnego stosowania  do obróbki skrawaniem metali oraz profilowania blach stalowych. Emulsje sporządzone z koncentratu Emulkol PS doskonale sprawdzają się jako ciecze obróbkowe w procesie kształtowania profili stalowych, gdzie pracują w układach o pojemności kilkudziesięciu m3, zapewniając doskonałą odporność biologiczną w trakcie eksploatacji.

W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się emulsje o następujących stężeniach:

toczenie zgrubne

toczenie gładkościowe szlifowanie wiercenie gwintowanie wytłaczanie profilowanie
3 ÷ 5 5 ÷ 8 3 ÷ 5 5 ÷ 8 5 ÷ 8 8 ÷ 20

4 ÷ 10

 

OBRABIANE MATERIAŁY

stal

stal nierdzewna żeliwo mosiądz miedź aluminium
+++ +++ +++ + +

++

 

ZALETY

 

  • doskonała odporność biologiczna
  • brak skłonności do wytwarzania piany
  • ochrona antykorozyjna od 3%
  • doskonałe właściwości smarne

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Lp. Badany parametr Emulkol PS *
1 Wygląd, barwa klarowana ciecz barwy żółtej
2 Lepkość kinematyczna w 40oC, mm2/s < 200
Własności 3% emulsji EMulkol PS na wodzie o twardości 15oN
1 Wygląd   opalizująca ciecz
2 Stabilność emulsji wytrzymuje
3 pH 9,4
4 Własności przeciwkorozyjne metodą Forda F0
5 Własności przeciwkorozyjne metodą Herberta H0
6 Obciążenie zespawania, kG 160

*wartości typowe

 

MAGAZYNOWANIE

Emulkol PS należy przechowywać  w  opakowaniach  stalowych  lub  polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych. Graniczne  temperatury przechowywania  wynoszą od -15ºC do +40ºC, a okres magazynowania nie powinien przekraczać 1 roku. Zaleca  się magazynować produkt w temperaturach
powyżej 0 ºC.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
UL. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

Karta techiczna