Ciecz obróbkowa emulsyjna

EMULKOL ® EKO

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Emulkol EKO
przeznaczony jest do obróbki stali, żeliwa, miedzi, aluminium i ich stopów.
W zależności od warunków obróbki zalecane są stężenia:

szlifowanie 2-5%
toczenie zgrubne 2-5%
toczenie gładkościowe 5-8%
rozwiercanie wykańczające 5-8%
gwintowanie 5-8%
wytłaczanie 8-20%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol EKO
jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, zawierającym głębokorafinowany olej mineralny, efektywne emulgatory, środki smarne, inhibitory korozji, biocyd i dodatek przeciwpienny. Nie zawiera azotynu sodu, związków siarki, chloru i fosforu. Wyróżnia się biostabilnością i słabym oddziaływaniem na skórę. Skład Emulkolu EKO pozwala przy dużych rozcieńczeniach uzyskiwać dobre efekty obróbkowe.

Emulkol EKO  zawiera ok. 20% oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY EMULKOL EKO
wygląd w temp. 20 +/-5°C jednorodna,klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 250
własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
– odporność  na pienienie
jasnożółta ,transparentna do lekko mlecznej
8,0 – 9,5
H0
wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE
Emulkol EKO
  może  być  przechowywany w  opakowaniach  ze  stali  lub  polietylenu w tempera­turze od -15°C do 40°C przez okres jednego roku,zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.

PRZYGOTOWANIE UKŁADU
Jest bardzo ważne, aby układ przed napełnieniem nową emulsją został właściwie umyty i zdezynfekowany. Szczególnie istotne jest usunięcie szlamów i osadów będących skupiskiem mikroorganizmów.

Służy do tego Grotanol SR-1, który należy wprowadzić w stężeniu 1-3% do układu zużytej emulsji. Przy użyciu tego środka należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta. Grotanol SR-1 powinien przebywać w pracującym układzie minimum 12 godzin. Nie zaleca się w tym czasie obróbki skrawaniem.

Dla układów bardzo zabrudzonych należy stosować stężenie 3% środka myjąco-dezynfekującego Grotanol SR-1.

W przypadku braku tego środka przemyć układ wodą, a następnie 2% emulsją Emulkolu EKO.

SPORZĄDZANIE EMULSJI
Emulsje sporządza się przez dodawanie oleju cienkim strumieniem do wody przy ciągłym mieszaniu. Korzystnie jest stosować wodę o temperaturze 20 – 25°C. Szczególnie zaleca się sporządzanie emulsji za pomocą urządzeń inżektorowych gwarantujących uzyskanie emulsji drobnodyspersyjnej.

PIELĘGNACJA CHŁODZIWA
Dla zapobieżenia mikrobiologicznemu skażeniu chłodziwa i wydłużeniu czasu jego eksploatacji   konieczne jest przestrzeganie zasad higieny zarówno w czasie pracy jak i podczas sporządzania chłodziwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość zbiorników i jakość mikrobiologiczną wody.

Zaleca się codzienną kontrolę pH i stężenia chłodziwa.

W przypadku dłuższego postoju obrabiarki zaleca się okresowe natlenianie emulsji np. przez włączenie na kilka minut samego układu zasilania chłodziwa. Szczegółową instrukcję stosowania chłodziw emulsyjnych dostarczamy na żądanie.

UTYLIZACJA ZUŻYTEJ EMULSJI
Odpowiednie  są  wszystkie  powszechnie stosowane  metody. Preferuje  się  metodę  ultrafiltracji i koagulacji sedymentacyjnej. Zużyte emulsje są utylizowane między  innymi przez firmę AQUA S.A. w Bielsku-Białej, Bestwińska 63, tel. 33 815-72-41 wew. 426.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu