Ciecz obróbkowa emulsyjna

EMULKOL ® BA/S

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Emulkol BA/S jest półsyntetycznym koncentratem chłodziwa doskonale emulgującym
z wodą. Produkt tworzy mikroemulsje o wysokim poziomie zwilżalności. Synergizm działania
zastosowanych wysokiej jakości specjalnych dodatków funkcyjnych zapewnia ochronę
antykorozyjną i odporność na degradację biologiczną. Emulsje charakteryzują się dużą
trwałością w czasie eksploatacji i doskonałymi własnościami chłodzącymi przy wysokim
poziomie smarności. Produkt zapewnia podwyższoną odporność na pienienie co umożliwia
zastosowanie wody demineralizowanej

Współczynnik refraktometryczny wynosi 1,35

Zakres temperatur pracy: +5 ÷ 60 °C
Normy, aprobaty: ISO 6743/7 L-MAF

 

ZASTOSOWANIE

Emulkol BA/S jest uniwersalnym chłodziwem powszechnego stosowania do obróbki
skrawaniem metali w tym na obrabiarkach CNC. W zależności od rodzaju obróbki najczęściej
stosuje się emulsje o następujących stężeniach:

toczenie
zgrubne
toczenie
gładkościowe
szlifowanie wiercenie gwintowanie wytłaczanie profilowanie
3 ÷ 5 5 ÷ 8 3 ÷ 5 5 ÷ 8 5 ÷ 8 8 ÷ 15 4 ÷ 10

 

OBRABIANE MATERIAŁY

stal stal
nierdzewna
żeliwo mosiądz miedź aluminium
+++ +++ +++ +/- +/- ++

 

ZALETY

✓ podwyższona odporność na pienienie
✓ doskonałe właściwości smarne
✓ odporność na bakterie i grzyby
✓ ochrona antykorozyjna od 3%

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Emulkol BA/S *
Wygląd, barwa klarowana bursztynowa
ciecz barwy żółtej
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s < 200
Własności 3% emulsji Emulkol BA/S na wodzie o twardości 15°N
Wygląd opalizująca ciecz
Stabilność emulsji wytrzymuje
pH 9,2
Własności przeciwkorozyjne metodą Forda F0
Własności przeciwkorozyjne metodą Herberta H0

*wartości typowe

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Emulkol BA/S należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych
zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Graniczne temperatury przechowywania wynoszą od +5ºC do +30ºC, a okres magazynowania
nie powinien przekraczać 1 roku.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

 

KARTA PRODUKTU