Ciecz obróbkowa emulsyjna

EMULKOL ® BA

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Emulkol
BA stosuje się w  postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów.
Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

szlifowanie 2-4%
toczenie zgrubne 3-5%
toczenie gładkościowe 5-8%
rozwiercanie wykańczające 5-8%
gwintowanie 5-8%


SKŁAD OGÓLNY
Emulkol BA
jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory  korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin drugorzędowych, które mogą powodować powstawanie nitrozoamin w eksploatowanym chłodziwie.
Emulkol BA zawiera ok. 40% oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY EMULKOL ? BA
wygląd  jednorodna, klarowna ciecz barwyżółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s, nie wyższa niż  200
własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metodą Herberta,ocena liczbowa
przeźroczysta do opalizującej
wytrzymuje
9,0 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE
Emulkol BA
należy przechowywać  w  opakowaniach  stalowych lub  polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Graniczne temperatury przechowywania  wynoszą od +5°C do 40°C, a okres magazy­nowania nie powinien przekraczać 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu