W zgodzie z naturą

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ

W ofercie

Produktów

50 lat

Naszym celem jest dostarczanie Klientom produktów bezpiecznych i “przyjaznych” zarówno w stosunku do pracowników obsługujących maszyny i urządzenia, jak i środowiska naturalnego.

Oferowane Państwu produkty nie zawierają PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów oraz związków baru.

Wszystkie produkty wytwarzane są na bazach olejowych głębokorafinowanych pochodzących z pierwotnej przeróbki ropy naftowej, stąd nie wykazują uczuleń u pracowników obsługi.

Koncentraty chłodziw do obróbki skrawaniem nie zawierają azotynu sodowego. Sporządzone z nich ciecze obróbkowe charakteryzują się dobrą odpornością na rozkład bakteryjny, co w konsekwencji powoduje  zmniejszenie  ilości cieczy poddawanej utylizacji.

Nasze wieloletnie działania, zarówno w zakresie opracowywania technologii jak i doradztwa technicznego, zmierzają do maksymalnego wydłużenia okresu eksploatacji oferowanych produktów. Efektem tych działań, oprócz oszczędności ekonomicznych, jest zmniejszenie ilości odpadów.

Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania rozporządzenia Reach.

Naftochem, siedziba

31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1
tel./fax 12 421 49 42
sekretariat@naftochem.pl