W zgodzie z naturą

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ

W ofercie

Produktów

50 lat

Naszym celem jest dostarczanie Klientom produktów bezpiecznych i “przyjaznych” zarówno w stosunku do pracowników obsługujących maszyny i urządzenia, jak i środowiska naturalnego.

Oferowane Państwu produkty nie zawierają PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów oraz związków baru.

Wszystkie produkty wytwarzane są na bazach olejowych głębokorafinowanych pochodzących z pierwotnej przeróbki ropy naftowej, stąd nie wykazują uczuleń u pracowników obsługi.

Koncentraty chłodziw do obróbki skrawaniem nie zawierają azotynu sodowego. Sporządzone z nich ciecze obróbkowe charakteryzują się dobrą odpornością na rozkład bakteryjny, co w konsekwencji powoduje  zmniejszenie  ilości cieczy poddawanej utylizacji.

Nasze wieloletnie działania, zarówno w zakresie opracowywania technologii jak i doradztwa technicznego, zmierzają do maksymalnego wydłużenia okresu eksploatacji oferowanych produktów. Efektem tych działań, oprócz oszczędności ekonomicznych, jest zmniejszenie ilości odpadów.

Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania rozporządzenia Reach.

Naftochem, siedziba

NAFTOCHEM Sp. z o.o.
31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1

NIP: 675-12-89-317
REGON: 356684132
BDO: 000014695

tel./fax 12 421 49 42
sekretariat@naftochem.pl