Olej technologiczny

DREWNOSUW

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Drewnosuw przeznaczony jest do smarowania stołów maszyn do drewna. Zapewnia dobry poślizg obrabianego materiału oraz zapobiega odkładaniu się żywicy na stołach roboczych obrabiarek.
Preparat należy nanosić na stół roboczy obrabiarki za pomocą spryskiwacza lub pędzlem. Nie natryskiwać Drewnosuw bezpośrednio na element obrabiany.

SKŁAD OGÓLNY
Drewnosuw  produkowany jest na bazie lekkiego oleju mineralnego oraz dodatków
poprawiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY DREWNOSUW
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s, nie wyższa niż 7,0
emperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 7,0

PRZECHOWYWANIE
Drewnosuw
należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych
Dopuszcza się okres przechowywania Drewnoluxu do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu