Środki myjące

Cleanall Plus

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Cleanall Plus to bezwonny, wysokiej jakości produkt, zawierający dodatki poprawiające skuteczność mycia, przeciwdziałające wystąpienia korozji oraz wydłużające żywotność produktu.
Cleanall Plus charakteryzuje się mniejszym stopniem odparowania niż środki oparte na toluenie i ksylenie, przez co jest bardziej ekonomiczny. Posiada on bardzo dobre właściwości myjące, dzięki czemu doskonale rozpuszcza pozostałości olejów smarowych i cieczy obróbkowych z detali i elementów części maszyn po obróbce technologicznej. Zdolność do zwilżania zmywanych powierzchni metali zapewnia niskie napięcie powierzchniowe produktu.

Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 75°C

ZASTOSOWANIE

Cleanall Plus jest przeznaczony do odtłuszczania i oczyszczania części metalowych. Produkt ten jest alternatywą dla rozpuszczalników zawierających chlor, ksylen, toluen. Można stosować go do następujących aplikacji:
– mycie zewnętrze poprzez zanurzanie i szczotkowanie,
– jako środek myjący w zamkniętych systemach,
– jako środek do myjek ultradźwiękowych.

ZALETY
✓ nie zawiera węglowodorów aromatycznych oraz chloru
✓ nierozpuszczalny w wodzie
✓ mniejsze odparowanie w porównaniu z toluenem, ksylenem, acetonem
✓ doskonałe właściwości deemulgacyjne
✓ nie powoduje korozji

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Cleanall*
Wygląd, barwa jasnożółta, klarowna ciecz
Gęstość w temperaturze 15°C, g/cm3 0,810
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm/cm2 1,72
Temperatura zapłonu, °C 80

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Cleanall Plus należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania produktu Cleanall Plus do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu