Środki myjące

Cleanall Plus

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Cleanall Plus to bezwonny, wysokiej jakości produkt, zawierający dodatki poprawiające skuteczność mycia, przeciwdziałające wystąpienia korozji oraz wydłużające żywotność produktu.
Cleanall Plus charakteryzuje się mniejszym stopniem odparowania niż środki oparte na toluenie i ksylenie, przez co jest bardziej ekonomiczny. Posiada on bardzo dobre właściwości myjące, dzięki czemu doskonale rozpuszcza pozostałości olejów smarowych i cieczy obróbkowych z detali i elementów części maszyn po obróbce technologicznej. Zdolność do zwilżania zmywanych powierzchni metali zapewnia niskie napięcie powierzchniowe produktu.

Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 75°C

ZASTOSOWANIE

Cleanall Plus jest przeznaczony do odtłuszczania i oczyszczania części metalowych. Produkt ten jest alternatywą dla rozpuszczalników zawierających chlor, ksylen, toluen. Można stosować go do następujących aplikacji:
– mycie zewnętrze poprzez zanurzanie i szczotkowanie,
– jako środek myjący w zamkniętych systemach,
– jako środek do myjek ultradźwiękowych.

ZALETY
✓ nie zawiera węglowodorów aromatycznych oraz chloru
✓ nierozpuszczalny w wodzie
✓ mniejsze odparowanie w porównaniu z toluenem, ksylenem, acetonem
✓ doskonałe właściwości deemulgacyjne
✓ nie powoduje korozji

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Cleanall*
Wygląd, barwa jasnożółta, klarowna ciecz
Gęstość w temperaturze 15°C, g/cm3 0,810
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm/cm2 1,72
Temperatura zapłonu, °C 80

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Cleanall Plus należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania produktu Cleanall Plus do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.     Administratorem  Twoich  danych  osobowych  przekazanych  w  formularzu  kontaktowym jest Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne NAFTOCHEM Sp. z o.o. z  siedzibą  w  Krakowie   przy ul. Łukasiewicza 1, zwane  dalej:  „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rodo@naftochem.pl.

2.     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wysłanie przez Ciebie wypełnionego formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w nich zawartych, w sposób niezbędny do realizacji zgłoszenia.

 3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed kontaktem z Tobą.

4.     Podanie  danych  osobowych  nie  jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że kontakt zwrotny będzie niemożliwy.

5.     Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 1 roku od dnia kontaktu, zgłoszenia żądania o usunięcie Twoich danych osobowych lub zawarcia Umowy i/lub Zamówienia.

6.     Administrator przekaże Twoje dane osobowe o ile:

- dojdzie do zawarcia Umowy i/lub Zamówienia i będzie to konieczne do ich realizacji,

- po otrzymania stosownych upoważnień od Ciebie,

- będzie to zgodne z Przepisami Prawa.

7.     Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.     Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO

9.     W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10.   W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.   W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,   w  szczególności  do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

You have Successfully Subscribed!