Smarujemy ponad 50 lat

Infrastruktura i Technologie

Usługi laboratoryjne i serwisowe

Doświadczona kadra inżynierska

W zgodzie z naturą

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ

W ofercie

Produktów

50 lat

Cennik usług laboratoryjnych wykonywanych w Laboratorium Technologicznym PDP “Naftochem” Sp.zo.o

Lp. Nazwa analizy
Numer normy
Cena netto [zł] Minimalna ilość próbki
1 Gęstość areometrem w 20°C PN-EN ISO 3675:2004 40 0,5 l
2 Gęstość piknometrem w 20°C PN-EN ISO 3838:2000 50 0,1 l
3 Gęstość areometrem w 15°C PN-EN ISO 3675:2004 40 0,5l
4 Gęstość piknometrem w 15°C PN-EN ISO 3838:2000 50 0,1 l
5 Korozja Herberta PN-92/M-55789 70 0,1 l
6 Lepkość kinematyczna PN-EN ISO 3104:2004 70 0,2 l
7 Liczba jodowa PN-82/C-04068 100 10 g
8 Liczba jodowa ? met. Hanusa PN-87/C-04281 p. 2.4 100 10 g
9 Liczba kwasowa PN-85/C-04066 50 0,05 l
10 Liczba zasadowa ? metoda miareczkowania potencjometrycznego PN-88/C-04049 70 0,2 l
11 Liczba zmydlenia PN-83/C-04043 75 0,1 l
12 Liczba zmydlenia ? metoda miareczkowania potencjometrycznego PN-ISO 6293-2:2010 85 0,2 l
13 Odczyn wyciągu wodnego PN-84/C-04064 30 0,1
14 Odporność na korozję PN-85/C-04093 75 0,2 l
15 Odporność oleju na emulgowanie PN-86/C-04065 100 0,1
16 Odporność smarów na wymywanie wodą PN-85/C-04099 200 10 g
17 Penetracja smaru PN-88/C-04133 75 80 g
18 Penetracja smaru w temp. minusowych BN-73/0536-15 p.3.5. 200 80 g
19 Pomiar pH PN-89/C-04963 30 0,1 l
20 Popiół siarczanowy PN-ISO 3987:2005 220 0,05 l
21 Pozostałość po koksowaniu PN-85/C-04075 170 0,02 l
22 Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008 170 0,05
23 Stabilność mechaniczna smaru. PN-62/C-04144 150 200 g
24 Temperatura kroplenia PN-84/C-04139 85 10 g
25 Temperatura krzepnięcia PN-55/C-04016 85 0,01 l
26 Temperatura płynięcia PN-ISO 3016:2005 130 0,1 l
27 Temperatura zapłonu w tyglu otwartym PN-82/C-04008 70 0,2 l
28 Temperatura zapłonu i palenia ? metoda otwartego tygla Clevelanda PN-EN ISO 2592:2008 70 0,2 l
29 Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym PN-EN ISO 2719:2007 70 0,2 l
30 Jakość wody – sumaryczna zawartość wapnia i magnezu ? metoda z EDTA PN-ISO 6059:1999 80 0,5 l
31 Twardość wody metodą wersenianową PN-72/C-04554 75 0,3 l
32 Własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych PN-81/C-04082 200 0,35 l
33 Własności przeciwzużyciowe – średnica skaz kulek (obciążenie 40kG przez 1h) PN-76/C-04147 130 0,5 l
34 Własności smarne
– obciążenie zespawaniaPz
– wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih
– graniczne obciążenie zużycia Goz
– obciążenie zacierające Pt
– największe obciążenie niezacierające Pn
PN-76/C-04147 100

200

75

75

100

1 l
35 Własności termokinetyczne olejów hartowniczych
– dla 1 oleju w 1 temperaturze
– dla 1 oleju w 2 temperaturach
ISO 9950:1995 160
260
2 l
36 Wskaźnik lepkości
– obliczenie
– oznaczenie
PN-79/C-04013
20
160
0,5 l
37 Wydzielanie oleju ze smaru
BN-69/0536-11 p.3.5.
100 10 g
38
Zawartość bakterii i grzybów
Test Mikrocount combi f-my Schulke
50 0,05 l
39
Zawartość ciał stałych obcych w olejach
PN-58/C-04089
150 50 g
40 Zawartość wody met. azeotropową
PN-83/C-04523
75 0,1 l
41
Zawartość wody metodą Karla Fischera ? met. kulometryczna
PN-EN ISO 12937:2005
130 0,02 l
42
Zawartość wody metodą Karla Fischera
PN-81/C-04959
140 0,02 l
43
Odporność olejów na pienienie
PN-85/C-04055
80 0,3 l

Próbki ze zleceniem proszę wysyłać na adres:

Naftochem sp. z o. o.
 ul. Łukasiewicza 1
31-155 Kraków,
tel. kom.: +48 664 133 569

Naftochem, siedziba

31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1
tel./fax 12 421 49 42
sekretariat@naftochem.pl