Smarujemy ponad 50 lat

Infrastruktura i Technologie

Usługi laboratoryjne i serwisowe

Doświadczona kadra inżynierska

W zgodzie z naturą

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ

W ofercie

Produktów

50 lat

PACZKA ANALIZ
tylko 149 zł

Wykonujemy pakietowe badania koncentratów oraz emulsji cieczy obróbkowych świeżych i z eksploatacji.

Zawartość paczki analiz:

  1. Wygląd emulsji
  2. Stabilność emulsji
  3. Korozja Herbert
  4. pH
  5. Zawartość bakterii i grzybów

Do sprawozdania z badań otrzymują Państwo dodatkowo interpretację wyników oraz zalecenia co do dalszego postępowania z emulsją.

Minimalna ilość próbki: 250 ml.

Próbkę proszę dostarczyć na adres:

Naftochem sp. z o. o.
Laboratorium Technologiczne
Politechnika Krakowska
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej pok.630
31-155 Kraków,
ul. Warszawska 24
tel. kom.: +48 664 133 569

Naftochem, siedziba

NAFTOCHEM Sp. z o.o.
31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1

NIP: 675-12-89-317
REGON: 356684132
BDO: 000014695

tel./fax 12 421 49 42
sekretariat@naftochem.pl