Smar

BENTERM

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Benterm to nietopliwe smary na bazie wysokolepkiego oleju mineralnego i zagęszczacza
nieorganicznego. Odznaczają się odpornością na starzenie, zdolnością do pracy w stałych
bardzo wysokich temperaturach i wyjątkową ochroną antykorozyjną.

Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 200 °C

Normy, aprobaty:
Benterm 1
DIN 51502: K1S-20
ISO 6743-9: L-X-BGEA-1

Benterm 2

DIN 51502: K2S-20
ISO 6743-9: L-X-BGEA-2

 

ZASTOSOWANIE

Smary Benterm przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących
w zakresie podwyższonych temperatur, pomiędzy 100÷200°C. Smarów Benterm nie zaleca się
do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym.

 

ZALETY

✓ odporność na wodę zimną i gorącą,
✓ smary niekroplące,
✓ chronią przed korozją,
✓ niskie wydzielanie oleju.

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Benterm 1 * Benterm 2 *
Wygląd jednorodny smar jednorodny smar
Barwa brązowa brązowa
Klasa konsystencji, NLGI 1 2
Rodzaj zagęszczacza bentonitowy bentonitowy
Penetracja po ugniataniu w temp. 25 °C 324 281
Temperatura kroplenia, °C 300 300
Badanie działania korodującego (100ºC/3h),
na płytkach z miedzi
1 1
Wydzielanie oleju w 100ºC/30h 0,3 0,2
Ubytek smaru po ogrzewaniu (150 ºC/3h), % 0,9 0,7

*wartości typowe

 

MAGAZYNOWANIE

Smary Benterm należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach zabezpieczających
produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych.
Zakres temperatur magazynowania: -10÷35ºC. Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

KARTA PRODUKTU