Środek do ochrony przed korozją olejowy

ANTYKOL NS

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Antykol NS
stosuje się do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp wtry­skowych. Czas działania ochronnego oleju Antykol NS wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol NS
produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mine­ralnego o niskiej lepkości. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz smarne.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna od rdzy i kurzu. Antykol NS nakładany jest na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY ANTYKOL NS
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 9,0 – 11,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż  130
własności  przeciwkorozyjne w komorze solnej w czasie 48 h brak korozji
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych brak korozji

PRZECHOWYWANIE
Olej ochronny Antykol NS
należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.­

Dopuszcza się okres przechowywania oleju Antykol NS  do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu