Środek do ochrony przed korozją olejowy

ANTYKOL N

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Antykol N
stosuje się do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp wtry­skowych, małych silników elektrycznych. Czas działania ochronnego oleju Antykol N wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol N
produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mine­ralnego o niskiej lepkości. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz smarne.

WŁASNOŚCI POWŁOKI OCHRONNEJ
Olej naniesiony cienką warstwą na przedmioty metalowe tworzy miękkopowłokową, równomierną warstwę wykazującą zdolności wypierania wilgoci z powierzchni chronionych oraz dobre własności ochronne, niską temperaturę krzepnięcia, dobre własności smarne. W związku z tym posiada własności oleju smarnego i przed eks­ploatacją urządzeń precyzyjnych nie musi być usuwany. Nie powoduje zakleszczania precyzyjnych części współpracujących ani też sklejania się cienkich wyrobów.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna od rdzy i kurzu. Antykol N nakładany jest na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY ANTYKOL N
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 15 – 20
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 130
własności  przeciwkorozyjne w komorze solnej w czasie 48 h brak korozji
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych brak korozji

PRZECHOWYWANIE
Olej ochronny Antykol N
należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.­

Dopuszcza się okres przechowywania oleju Antykol N  do 2 lat.

 

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu