Smar

ALITEN N

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Smar niskotemperaturowy Aliten N przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz przyrządów  i mechanizmów pracujących w temperaturze od -50°C do 80°C, przy wysokich gradientach prędkości.

SKŁAD OGÓLNY

Smar niskotemperaturowy Aliten N jest kompleksowym smarem  glinowym wytwarzanym na syntetycznym oleju węglowodorowym. Zawiera dodatek polepszający własno­ści smarne oraz dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY ALITEN N
wygląd jednorodny, barwy niebieskiej
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu 270 – 320
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż 220
stabilność mechaniczna, wzrost mikropenetracjipo 4h wałkowania w temperaturze 60°C, %, nie więcej niż 20
stabilność strukturalna, %, wydzielonego oleju, nie więcej niż 25
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 3h wytrzymuje
lepkość strukturalna w temp.- 50°C przy gradiencie prędkości odkształcenia 10 s-1, Pa*s, nie wyższa niż 1100

PRZECHOWYWANIE

Smar Aliten N należy  przechowywać  w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych.

Dopuszcza się okres przechowywania smaru do 2 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu