Smar

ALITEN N

W ofercie

Produktów

50 lat

Aliten N to niskotemperaturowy, kompleksowy smar glinowy, produkowany na oleju bazowym niskiej lepkości. Zapewnia minimalne opory tarcia w temperaturach do –50°C, dzięki czemu zmniejsza zużycie energii oraz łożysk podczas zimnego rozruchu i pracy w ujemnych temperaturach.
Aliten N posiada doskonałą ochronę antykorozyjną, ponadto charakteryzuje się silnymi właściwościami adhezyjnymi do powierzchni metali oraz bardzo dobrą odpornością na wymywanie wodą.

Zakres temperatur pracy: -50 ÷ 120°C

Normy, aprobaty:
NLGI – 1,5
ISO 6743-9: L-X-EDFA-1,5
Aprobata: Grupa PKP Cargo

ZASTOSOWANIE
Aliten N jest przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz urządzeń i mechanizmów pracujących w temperaturze od –50ºC do +120ºC. Aliten N znajduje zastosowanie w łożyskach wysokoobrotowych, mechanizmów precyzyjnych pracujących w szerokim zakresie temperatur. Aplikacje obejmują łożyska poprzeczne oraz łożyska toczne występujące w pompach, silnikach, przenośnikach taśmowych.

ZALETY
✓ szeroki zakres temperatur pracy: -50 do 120 ⁰C
✓ wysokie właściwości przeciwzużyciowe
✓ niska lepkość oleju bazowego

PARAMETRY ALITEN N*
Wygląd jednorodny smar
Barwa niebieska
Klasa konsystencji, NLGI 1,5
Lepkość oleju bazowego w 40°C, cst 10
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C 290
Temperatura kroplenia, °C 241
Badanie działania korodującego (100ºC/3h) – stal wytrzymuje
Badanie działania korodującego (100ºC/3h)- miedź wytrzymuje

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Aliten N należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) I zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: – 30÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu