Smar

ALITEN LKP-000

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Smar  Aliten LKP-000  stosuje się do smarowania  pantografów oraz zbieraków  prądowych , przy suwnicach dźwigowych oraz wszelkiego rodzaju elektrowozach w przemyśle maszynowym.

SKŁAD OGÓLNY

Smar Aliten  LKP-000 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju  mineralnego
(o lepkości 280 mm2/s) kompleksowym mydłem glinowym. Smar zawiera  drobnoziarnisty grafit, dodatki  o działaniu przeciwkorozyjnym, przyczepnościowym oraz polepszającym własności smarne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY ALITEN LKP-000
wygląd jednorodny o gładkiej teksturze i czarnej barwie
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu 440-480
własności smarne: obciążenie zespawania, daN, nie nie niższe niż 392
badanie działania korodującego w temperaturze 70 °C/5h
– na płytkach stalowych
– na płytkach miedzianych,
nie wyższe niż
wytrzymuje
1

PRZECHOWYWANIE

Smar Aliten LKP-000 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych , zabezpieczonych przed działaniem wilgoci zanieczyszczeń oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Dopuszcza się przechowywanie smaru do 1 roku.

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu