Środek do obróbki plastycznej

AKWAGRAFIT CP-2

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Akwagrafit CP-2 przeznaczony jest do  smarowania w  procesie kucia  matrycowego na   gorąco odkuwek ze stali. Stosowany  jest w postaci  suspensji  wodnych w rozcieńcze­niu od 1:5 do 1:20 w zależności od warunków procesu kucia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Akwagrafit CP-2 jest  wodorozcieńczalnym  środkiem smarnym, zawierającym w swoim składzie grafit oraz  dodatki stabilizujące i zwilżające.

SPOSÓB UŻYCIA

Suspensję wodną do kucia sporządza się przez dodanie do  koncentratu Akwagrafitu CP-2 wody wodociągowej w temperaturze 20°C – 25°C przy równoczesnym intensyw­nym mieszaniu. Suspensję Akwagrafitu CP-2 nanosi się natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKWAGRAFIT CP-2
wygląd wysokolepka ciecz barwy czarnej
lepkość umowna koncentratu w temp.25°C, s 10-16
pozostałość po odparowaniu, %, nie niżej 20
własności 10% suspensji:
– stabilność
– pH
wytrzymuje
9-10

WARUNKI BHP PODCZAS EKSPLOATACJI

Akwagrafit CP -2 nie zawiera w  swoim składzie substancji toksycznych. Z uwagi na wy­soką alkaliczność koncentratu należy stosować rękawice ochronne podczas przygoto­wania suspensji.

PRZECHOWYWANIE

Akwagrafit CP-2 należy przechowywać w opakowaniach stalowych zamkniętych, chroniących  przed  dostępem  zanieczyszczeń  mechanicznych  w  temperaturze  powy­żej 0°C. Nie wolno przechowywać Akwagrafitu CP-2 w naczyniach ocynkowanych. Dopuszcza się okres przechowywania tego produktu do 0,5 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu