Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

AKORINOL VG-5

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Akorinol VG-5
przeznaczony jest do mycia części metalowych i urządzeń zanieczyszczonych osadami typu asfaltowo-żywicznego i koksowego oraz ochrony przeciwkorozyj­nej.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol VG-5
produkowany jest na bazie rafinowanego oleju mineralnego, zawiera dodatki  dyspergująco-myjące,  przeciwkorozyjnie  i  przeciwpienne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKORINOL VG-5
lepkość kinemtyczna w temperaturze 20°C, mm2/s 7,4 – 9,6
lepkość kinemtyczna w temperaturze 40°C, mm2/s 4,0  – 5,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż  110
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -5
– badanie działania korodującego w temperaturze 100°C w czasie 3h:
-na płytkach z miedzi
-na płytkach ze stali
wytrzymuje
wytrzymuje
pozostałość  po koksowaniu ,%, nie więcej niż  0,5
zawartość wody, %, nie większa niż  0,1
zawartość stałych ciał obcych, % nie zawiera

PRZECHOWYWANIE
Olej Akorinol VG-5
należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach stalowych lub polietylenowych, zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczysz­czeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu