Środek do obróbki plastycznej

AKORINOL E-1 OLEJ DO ELEKTRODRĄŻAREK

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej do elektrodrążarek
Akorinol E-1 przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej
jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest obróbki elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów łatwoskrawalnych oraz trudnoskrawalnych.
Akorinol E-1 może być stosowany również  w miejsce nafty oświetleniowej ze względu na skład.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do elektrodrążarek Akorinol E -1
produkowany jest na bazie niskolepkiego, głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Akorinol E-1 posiada prężnośc par w temp. 20°C  poniżej 0,01 kPa, czyli nie jest lotnym związkiem organicznym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKORNIOL E-1
lepkość kinemtyczna w temp. 20 °C, mm2/s 3,5
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 100
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż 0,01

PRZECHOWYWANIE

Akorinol E-1 należy przechowywać w opakowaniach stalowych  lub polietylenowych,
zabezpieczających produkt przed  dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu