Środek do obróbki plastycznej

AKORINOL E-1

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJE O PRODUKCIE

Akorinol E-1 produkowany jest na wysokooczyszczonych frakcjach naftowych. Posiada stosunkowo wysoką temperaturę zapłonu oraz niską skłonność do tworzenia par i mgły, co pozwala na bezpieczną eksploatację. Dzięki jego zastosowaniu uzyskuje się powierzchnię pozbawioną nalotów pozostałych wskutek termicznego rozkładu. Produkt posiada łagodny zapach.

Zakres temperatur pracy: -50 ÷ 80 ºC

Normy, aprobaty:
Aprobata producenta elektrodrążarek: Zakład Produkcji Przemysłowej ZAP PB

 

ZASTOSOWANIE

Olej do elektrodrążarek wgłębnych Akorinol E-1 przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest zarówno do obróbki elementów o złożonych kształtach geometrycznych jak i obróbki zgrubnej. Może być stosowany do elementów wykonanych z materiałów łatwo i trudno skrawalnych. Może być stosowany do mycia metalowych detali.

Obrabiane materiały

Stale nisko i
wysoko stopowe
Żeliwo Stopy tytanu Stopy
aluminium
Metale
kolorowe
Grafit Stopy niklu i
chromu
+ + + + + + +

 

Zalety

  • niska zawartość związków aromatycznych
  • wysoka skuteczność usuwania materiału
  • minimalizuje zużycie elektrod
  • wysoka zwilżalność
  • odporność na tworzenie osadów i produktów rozkładu termicznego

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY AKORNIOL E-1*
Gęstość g/cm3 0,815
Lepkość kinematyczna w temp. 20 ºC, mm2/s 5,28
Lepkość kinematyczna w temp. 40 ºC, mm2/s 3,16
Temperatura zapłonu, ºC 104
Temperatura płynięcia, ºC – 52
Odporność na korozję (stal 24h, 100ºC) wytrzymuje
Liczba kwasowa, mg KOH/g 0,01

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Akorinol E-1 należy przechowywać w opakowaniach aerozolowych zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: -20÷35ºC.  Dopuszcza się okres przechowywania Akorinolu E-1 do 5 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

Karta produktu