Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

AKORINOL ZM

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Akorinol ZM
przeznaczony jest do mycia maszyn i urządzeń  oraz ich części. Może być stosowany do mycia elementów metalowych w miejsce nafty kosmetycznej ze względu na skład.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol ZM
stanowi kompozycję niskolepkiego oleju mineralnego i dodatków uszlachetniających popra­wiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKORINOL ZM
wygląd ciecz jednorodna,bezbarwna
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s, nie wyższa niż 4,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 70
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż 0,1

PRZECHOWYWANIE
Akorinol ZM
należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania Akorinolu ZM do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu