Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

AKORINOL ZK

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Akorinol ZK
stosuje  się  do mycia i konserwacji maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych wyrobów metalowych.
Akorinol ZK nadaje się do mycia w myjkach ultradźwiękowych.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol ZK
  jest  kompozycją  niskolepkiego oleju mineralnego i dodat­ków uszlachetniających poprawiających własności użytkowe.
Akorinol ZK zawiera dodatek antystatyczny, uniemożliwiający tworzenie się ładunków
elektrostatycznych podczas przepływu cieczy.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKORINOL ZK
wygląd w temperaturze 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz
barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temperaturze20°C, mm2/s nie wyższa niż 7,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 100
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie większa niż 0,1
zawartość wody,% nie zawiera
odczyn wyciągu wodnego obojętny
zawartość siarki,%, nie wyższa  niż 0,1
badanie działania korodującego na płytkachstalowych i z miedzi w temp. 50°C/96h wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE
Akorinol ZK
  należy  przechowywać  w opakowaniach  stalowych  lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicz­nych.
Dopuszcza się okres przechowywania do 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu