Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

AKORINOL ZK

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Akorinol ZK jest mieszaniną wysokiej jakości niskolepkich frakcji naftowych i wydajnych
dodatków o działaniu przeciwkorozyjnym, antypiennym i przeciwutleniającym.

 

ZASTOSOWANIE

Akorinol ZK przeznaczony jest do czyszczenia, mycia i konserwacji elementów maszyn
i urządzeń. Został opracowany do mycia łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich elementów.
Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych.

 

ZALETY

✓ rozpuszcza osady i brud
✓ odrdzewia
✓ odwadnia
✓ czyści

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parameter Akorinol ZK*
Gęstość g/cm3 0,801
Lepkość kinematyczna w temp. 20 ºC, mm2/s 3,94
Temperatura zapłonu, ºC 104
Temperatura płynięcia, ºC -39
Zawartość stałych ciał obcych nie zawiera

*wartości typowe

 

MAGAZYNOWANIE

Akorinol ZK należy przechowywać w opakowaniach aerozolowych zamkniętych stalowych
lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni
słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania:
-20÷30ºC. Dopuszcza się okres przechowywania Akorinolu ZK do 2 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

KARTA PRODUKTU