Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

AKORINOL VG-3

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Akorinol VG-3
przeznaczony jest do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyope­racyjnej ochrony przeciwkorozyjnej. Charakteryzuje się wysoką efektywnością myjącą oraz dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi i zdolnością hamowania korozji po­towej.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol VG-3
stanowi kompozycję rafinowanego lekkiego oleju naftowego oraz do­datków przeciwkorozyjnych, przeciwutleniających, myjących i polepszających od­porność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKORINOL VG-3
lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C, mm2/s 4,60 – 5,99
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 2,8 – 3,52
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 85
zawartość wody, %, nie zawiera
zawartość stałych ciał obcych, % nie zawiera

PRZECHOWYWANIE
Akorinol VG-3
należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających  produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu