Środek do ochrony przed korozją olejowy

AKORINOL NX

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Akorinol NX jest mieszaniną wysokiej jakości olejów i wydajnych dodatków o działaniu przeciwkorozyjnym, antypiennym, odwadniającym i przeciwutleniającym, których synergizm działania zapewnia skuteczną ochronę zabezpieczanych elementów. Zdolność ochrony przed korozją wynosi do 24 miesięcy w zależności od warunków magazynowania. Wykazuje wyjątkowe własności niskotemperaturowe.

Zakres temperatur pracy: -60 ÷ 80 °C

Normy, aprobaty:
Wytwórnia Broni
Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia

 

ZASTOSOWANIE

Akorinol NX przeznaczony jest do czyszczenia, mycia, konserwacji elementów broni, mechanizmów precyzyjnych, maszyn i urządzeń przemysłowych. Stosowany jest do ochrony przed korozją wyrobów stalowych, takich jak: łożyska, koła zębate, profile, zawory, łańcuchy, elementy złączne, układy hamulcowe oraz inne elementy precyzyjne o wysokiej dokładności powierzchni wykończenia.
Może być stosowany jako preparat zabezpieczający, odwadniający oraz antykorozyjny do skrzynek prądowych maszyn i urządzeń dołowych narażonych na trudne warunki pracy.

✓ może być stosowany do usuwania zanieczyszczeń w różnego typu mechanizmach
✓ smaruje i zabezpiecza element broni, zamki, łańcuchy i mechanizmy przed wilgocią i zamarznięciem
✓ ułatwia odkręcanie zablokowanych śrub i elementów oraz wspomaga usuwanie rdzy
✓ przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną na powierzchni metalu
✓ zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną

 

Usuwa pozostałości

Ołowiu Prochu Tombaku Niklu Miedzi
+ + + + +

 

SPOSÓB UŻYCIA

Akorinol NX naniesiony cienką warstwą na przedmioty metalowe tworzy miękkopowłokową, równomierną warstwę wykazującą zdolności wypierania wilgoci z powierzchni chronionych oraz dobre własności ochronne, niską temperaturę krzepnięcia i dobre własności smarne. W związku z tym posiada własności oleju smarnego i przed eksploatacją urządzeń precyzyjnych nie musi być usuwany. Nie powoduje zakleszczania precyzyjnych części współpracujących, ani też sklejania się cienkich wyrobów.
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna od rdzy i kurzu. Akorinol NX nakładany jest na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie.

 

ZALETY

✓ rozpuszcza osady i brud
✓ odrdzewia
✓ zabezpiecza przed korozją
✓ smaruje
✓ zmniejsza tarcie
✓ odwadnia
✓ czyści
✓ konserwuje
✓ ogranicza hałas i skrzypienie
✓ wykazuje własności dielektryczne

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Lp. Badany parametr Akorinol NX*
1 Gęstość g/cm3 0,795
2 Lepkość kinematyczna w temp. 20 ºC, mm2/s 2,8
3 Lepkość kinematyczna w temp. 40 ºC, mm2/s 1,9
4 Temperatura zapłonu, ºC 62
5 Temperatura płynięcia, ºC -67
6 Badanie zdolności odwadniania wytrzymuje
7 Badanie zdolności deemulgowania, czas rozdziału, min. 5
8 Komora wilgotnościowa, odporność antykorozyjna,
godziny
>1000
9 Wydajność, m2/litr 50
10 Własności dielektryczne – napięcie przebicia kV 18,8
11 Własności smarne – obciążenie zespawania, kG 200
*wartości typowe

 

MAGAZYNOWANIE

Akorinol NX należy przechowywać w opakowaniach aerozolowych zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: -20÷35 °C. Dopuszcza się okres przechowywania Akorinolu NX do 5 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

KARTA PRODUKTU