Środek do ochrony przed korozją olejowy

AKORINOL N

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej odwadniająco-ochronny
Akorinol N stosowany jest do odwadniania powierzchni wyrobów metalowych po procesie obróbki skrawaniem z użyciem wodnych i olejowo-wodnych cieczy obróbkowych. Stosowany jest również do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych,  części  maszyn  i  innych  elementów  metalowych  w  czasie  składowania i transportu w przy­padkach gdy wymagane jest stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzące­go cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych.
Zdolność ochrony przed korozją Akorinolu N wynosi 6 – 9 miesięcy w zależności od warunków stosowania.

SKŁAD OGÓLNY
Olej odwadniająco-ochronny
Akorinol N produkowany jest na bazie oleju mineralnego. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, odwadniającym i przeciwutleniającym oraz polepszającym odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKORINOL N
lepkość kinemtyczna w temp. 20 °C, mm2/s 7,0-12,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż wytrzymuje
badanie zdolności odwadniania wytrzymuje
badanie zdolności deemulgowania brak korozji

PRZECHOWYWANIE
Olej
Akorinol N należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Przy niskich tempera­turach przechowywania, olej Akorinol N  bezpośrednio przed zastosowaniem należy doprowadzić do temperatury 15°C – 30°C przez powolne ogrzewanie.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu