Środek do ochrony przed korozją olejowy

AKORINOL 10N

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej ochronny Akorinol 10 N  stosowany jest do czasowej ochrony przed korozją wy­robów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie magazynowania i transportu w warunkach, gdy wymagane jet stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych własno­ściach ochronnych.
Zdolność ochrony czasowej Akorinolu 10 N wynosi 9-12 miesięcy w zależności od warunków składowania. Na powierzchnie metalowe Akorinol 10 N może być nakłada­ny przez zanurzenie, natrysk lub za pomocą pędzla.
Akorinol 10 N jest łatwo zmywalny przy użyciu wodnych roztworów alkalicznych środ­ków myjących.
Olej ochronny Akorinol 10 N jest nietoksyczny, nie powoduje uczuleń i podrażnień skóry.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny  Akorinol 10 N jest produkowany na bazie głębokorafinowanej lekkiej frakcji ropy naftowej. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym i przeciwu­tleniającym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKORINOL 10 N
lepkość kinematyczna w temp. 20 °C, mm2/s nie wyższa niż 25
lepkość kinematyczna w temp. 40 °C, mm2/s 8,0-11,0
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż 100
temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -25
zawartość stałych ciał obcych nie zawiera
zawartość wody, %, nie więcej ni nie zawiera

PRZECHOWYWANIE
Olej ochronny Akorinol 10 N należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się czas przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu