Środek do ochrony przed korozją olejowy

AKORIN W

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Akorin W przeznaczony jest do ochrony przeciwkorozyjnej maszyn i ich części, środków  transportu, konstrukcji  stalowych w czasie  ich magazynowania i transportu.
Akorin W tworzy oleistą powłokę barwy brązowej. Może być nakładany przez zanurzenie,  przy  użyciu  pędzla  lub  aparatu  natryskowego. W  celu  obniżenia  lepkości i uzyskania cieńszej powłoki, preparat można podgrzać do temp. 50°C lub rozcieńczyć benzyną do lakierów C.
Czas  ochrony  przeciwkorozyjnej w magazynach zakrytych wynosi co  najmniej 1 rok.

SKŁAD OGÓLNY
W skład środka ochrony czasowej Akorin W wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, woski, dodatki wypierające wodę, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY AKORIN W
wygląd gęsta ciecz o barwie brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s 10,0-15,0
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż 180
temp. krzepnięcia,°C,nie wyższa niż -25
badanie własności ochronnych metodą
zanurzeniową w roztworze 3% NaCl, w temp.
20°C+/-2%°C,stopień skorodowania po 25 cyklach
0

PRZECHOWYWANIE
Akorin W należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Przy niskich temperaturach przechowywania, Akorin W bezpośrednio przed zastosowaniem należy doprowadzić do temperatury około 20°C przez powolne ogrzewanie.
Dopuszcza się przechowywanie Akorinu W do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu