Środek do ochrony przed korozją olejowy

AKORIN W

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Akorin W to preparat antykorozyjny na bazie oleju mineralnego, wosków i specjalnych
dodatków antykorozyjnych i przeciwutleniających. Charakteryzuje się silnymi właściwościami
adhezyjnymi do powierzchni metali oraz bardzo dobrą odpornością na wymywanie wodą.

 

ZASTOSOWANIE

Akorin W jest przeznaczony do ochrony przeciwkorozyjnej elementów maszyn i urządzeń
wyrobów stalowych. Może być nakładany przez zanurzenie przy użycia pędzla lub aparatu
natryskowego. W celu obniżenia lepkości i utrzymania cieńszej powłoki zaleca się podgrzanie
preparatu do 50oC lub rozcieńczenie benzyną lakową.

 

ZALETY

✓ wysoki poziom ochrony antykorozyjnej
✓ odporność na wodę

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Akorin W *
Wygląd w 20°C półpłynny
Barwa brązowa
Gęstość w 15°C, cst 0,951
Lepkość kinematyczna w 100°C, cst 14,8
Temperatura krzepnięcia,°C 23
Temperatura zapłonu, °C 229
Badanie własności ochronnych w roztworze 3% NaCl w temp. 20± 2ºC, stopień skorodowania po 25 cyklach 0

*wartości typowe

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Akorin W należy przechowywać w zamkniętych pojemnikach zabezpieczających produkt
przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) I zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres
temperatur magazynowania: 0÷30ºC. Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

 

KARTA PRODUKTU