Olej hartowniczy

OLEJE HARTOWNICZE OH-M 70, 120, 160

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Oleje do hartowania OH-M
stosuje się do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne przy wymaganej szybkości chłodzenia.

W zależności od optymalnej temperatury pracy  rozróżnia się trzy rodzaje olejów :

Olej hartowniczy OH-70M o zalecanej temperaturze pracy 40°C-80°C

Olej hartowniczy OH-120M o zalecanej temperaturze pracy 110°C-130°C

Olej hartowniczy OH-160M o zalecanej temperaturze pracy 160°C-180°C

SKŁAD OGÓLNY
Oleje do hartowania OH-M
produkowane są  na bazie  głębokorafinowanych  olejów mineralnych. Zawierają dodatki przeciwutleniające i powierzchniowo – czynne,  zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziałające  powstawaniu  osadów na powierzch­niach hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ DO
HARTOWANIA
OH-M70
OLEJ DO
HARTOWANIA OH-M120
OLEJ DO
HARTOWANIA OH-M160
lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s 19,8-24,2 41,4-50,6 198,0-242,0
temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C, nie niżej 180 200 250
temperatura zapłonu, tygiel zamknięty, °C, nie niżej 160 180 230
temperatura płynięcia, °C, nie wyżej -15 -12 -10
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyżej 0,2 0,6 0,6
popiół siarczanowy, %, nie wyżej 0,1 0,1 0,1
zawartość wody, % nie zawiera nie zawiera nie zawiera
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyżej 0,1 0,1 0,1

PRZECHOWYWANIE
Oleje OH-M  należy  przechowywać w  opakowaniach zamkniętych stalowych lub poli­etylenowych  zabezpieczających  przed  dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania olejów OH-M do 2 lat.

 

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu