Ciecz obróbkowa syntetyczna

SYNKON ® PGB

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE

Synkon PGB stosuje się  w  postaci wodnych roztworów o stężeniu 2-10% jako ciecz smarująco – chłodzącą przy  obróbce  skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Synkon PGB posiada bardzo dobre własności obróbkowe, zapewniające  uzyskiwanie wysokich klas chropowatości powierzchni  przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Zaleca się sporządzać roztwory na wodzie o twardości do 15°N.

SKŁAD OGÓLNY

Synkon PGB jest kompozycją środków smarowych, przeciwkorozyjnych, inhibitorów   korozji, dodatków przeciwpiennych, wody i biocydu.
Synkon PGB nie zawiera glikolu monoetylowego oraz amin drugorzędowych.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY SYNKON PGB
wygląd w 20°C jednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 150
własności 2% roztworu na wodzie destylowanej:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
ciecz jednorodna, opalizująca do mlecznej
9,0 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE

Synkon PGB należy przechowywać w   opakowaniach stalowych  lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń  mechanicznych w  temperaturze  powyżej -30°C.
Dopuszcza się okres przechowywania Synkonu PGB do 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu