Olej antyadhezyjny do betonu

OLEJ FB – KR DO FORM BETONU KRYSZYWOWEGO

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Oleje do form FB-KR 25 i FB-KR 35
stosowane są do smarowania form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy oraz ochrony form stalowych przed korozją. Dzięki temu osiąga się łatwość oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje do form FB-KR 25 i FB-KR 35 produkowane są na bazie lekkiego oleju mineralnego z dodatkami uszlachetniającymi.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY FB-KR 25 FB-KR 35
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy jasnobrązowej jednorodna, klarowna ciecz barwy jasnobrązowej
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s 20,0 – 30,0 30,0 – 40,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 120 140
temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż -20 -20
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie większa niż 10 10

PRZECHOWYWANIE
Oleje do form FB-KR 25 i FB-KR 35 należy przechowywać w opakowaniach stalowych  lub  polietylenowych  zabezpieczających produkt  przed  dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu