Ciecz obróbkowa emulsyjna

Naftocool W

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Naftocool W
stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz chłodząco-smarujacą do obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. W zależności od rodzaju obróbki stosuje się następujące stężenia emulsji:

szlifowanie 2%
toczenie 2%
frezowanie 8%
wiercenie otworów 10%
gwintowanie 10%
rozwiercanie 10%

SKŁAD OGÓLNY
Naftocool W
jest koncentratem chłodziwa wysokoolejowego. Zawiera olej mineralny głębokorafinowany, emulgatory, środki powierzchniowo-czynne, dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym oraz smarnym.
Naftocool W jest  koncentratem chłodziwa nowej generacji, nie zawierającym amin drugorzędowych. Charakteryzuje się dobrymi własnościami smarnymi, bakteriostatycznymi, dobrą ochroną antykorozyjną i małą skłonnością do tworzenia piany.

Zawiera ok. 65% oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY NAFTOCOOL W
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 100
 własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
mleczna
wytrzymuje
9,0 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE
Olej  emulgujący Naftocool W
należy przechowywać w szczelnych i zamkniętych opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostę­pem  wilgoci i zanieczyszczeń  mechanicznych.
Graniczne temperatury przechowywania wynoszą -5°C do 40°C, a okres przechowywania nie powinien przekroczyć 1 roku.

SPORZĄDZANIE EMULSJI
Emulsję sporządza się przez  dodanie  koncentratu  oleju Naftocool W małymi porcja­mi do wody o temperaturze 20°C-25°C przy równoczesnym intensywnym mieszaniu.

Szczególnie zaleca się sporządzanie emulsji za  pomocą urządzeń inżektorowych, gwarantujących dokładne zemulgowanie koncentratu.

EKSPLOATACJA EMULSJI
Długotrwałe i właściwe użytkowanie emulsji można uzyskać stosując następujące za­lecenia:
-mycie i odkażanie układu emulsyjnego przed wprowadzeniem nowej emulsji;
-kontrolę stężenia emulsji za pomocą refraktometru;
-utrzymywanie emulsji w stanie czystości i nie wprowadzenie żadnych zanieczyszczeń, które powodują skażenie emulsji i silny rozwój bakterii;
-ewentualne  przecieki olejów z  układu  smarującego, które sprzyjają  rozwojowi  bakterii, należy zbierać z powierzchni chłodziwa.

W  przypadku  dłuższego  postoju  obrabiarki zaleca  się  okresowe  natlenianie emulsji  np. przez włączenie na kilka minut samego układu zasilania chłodziwa.
Szczegółowe informacje dotyczące eksploatacji chłodziw emulsyjnych zawiera opracowana przez nas instrukcja.

UTYLIZACJA ZUŻYTEJ EMULSJI
Odpowiednie są  wszystkie  powszechnie stosowane metody. Preferuje się metodę ulrafiltracji i koagulacji  sedymentacyjnej. Zużyte emulsje są utylizowane między innymi przez firmę AQUA S.A. w Bielsku -Białej, ul.Bestwińska 63, tel. 33 815-72-41 wew. 42

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu