Ciecz obróbkowa emulsyjna

Naftocool BF

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE

Naftocool BF stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

szlifowanie 3-5%
toczenie zgrubne 3-5%
toczenie gładkościowe 5-8%
rozwiercanie wykańczające 5-8%
gwintowanie 5-8%

SKŁAD OGÓLNY

Naftocool BF jest koncentratem chłodziwa  emulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin drugorzędowych  oraz zwiazków boru.
Naftocool BF zawiera ok. 50% oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY NAFTOCOOL BF
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż 150
 własności 3% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
lekko mleczna
wytrzymuje
9,0 – 9,7
H0

PRZECHOWYWANIE

Naftocool BF należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Graniczne temperatury przechowywania  wynoszą od 0°C do 40°C, a okres magazy­nowania nie powinien przekraczać 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu