Olej antyadhezyjny do betonu

OLEJE DO FORM C-5, C-9

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Oleje do form C-5 i C-9
stosuje się do smarowania form stalowych, drewnianych oraz silikonowo-żywicznych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy. Dzięki temu osiąga się łatwe oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni. Olej C-5 można stosować również przy produkcji elementów ceramicznych.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje do form C-5 i C-9
produkowane są na bazie lekkiego oleju mineralnego z dodatkami uszlachetniającymi.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY C-5
C-9
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s 3 ÷ 5 5 ÷ 9
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 85 85
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie niższa niż 5 5
liczba zmydlenia, mgKOH/g, nie  niższa niż 5 5

PRZECHOWYWANIE
Oleje do form C-5 i C-9
należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, stalowych  lub  polietylenowych zabezpieczających  produkt  przed  dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania olejów do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu